NIEUWS

Open Dag Beweegplekken Witmarsum in beweging

Tegelijk met burendag organiseerde Sportdorp Wytmarsum op zaterdag 24 september j.l. de Open dag voor de nieuwe beweeg- en ontmoetingsplekken in Witmarsum. Onder het motto ‘bewegen is gezond en ontmoeten is leuk’. Wethouder Bauke Dam van gemeente Súdwest Fryslân verrichtte de aftrap, samen met de dorpsiconen Pim Mulier en Gysbert Japicks. De winst van de open dag was vooral dat bewoners van jong tot oud kennis maakten met de mogelijkheden van de toestellen op de drie beweegplekken. Deze zijn openbaar toegankelijk op het schoolplein van de basisscholen, bij de speeltuin op It Griene Plak en bij Woonzorgcentrum Aylva State. Met op iedere plek eigen toestellen verdeeld voor de jeugd, algemeen gebruik en ouderen, die stuk voor stuk ook voor algemeen gebruik en de jeugd te benutten zijn. En overal zijn er bankjes gekomen om ‘het er over te hebben’.

Het tot stand komen van de beweegplekken is een ‘legacy’, oftewel een blijvend resultaat, uit het Culturele Hoofdstad jaar 2018. Het Ekspedysje Wytmarsum project onder de naam ‘Witmarsum in beweging’ is tot stand gekomen met veel vrijwilligers en financiële steun van subsidies, fondsen en bijdragen van instanties en bedrijven. Nu komt het er op aan dat bewoners van Witmarsum hun schroom overwinnen en gebruik gaan maken van de geboden beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden.

NIEUWSARCHIEF