NIEUWS

Ekspedysje Wytmarsum projecten in het nieuws

Omrop Fryslân besteedt deze zomer aandacht aan belevenswaardige Friese dorpen. Ons dorp Witmarsum was op 28 juli 2020 in beeld en geluid. Daarin zijn twee projecten van onze Stichting Ekspedysje Wytmarsum te zien en te horen: https://www.omropfryslan.nl/nijs/978715-simmerblog-simmer-yn-wytmarsum Het betreft enerzijds ons project ‘Witmarsum in beweging’ met beelden van een oefensessie van de keurgroep van gymnastiekvereniging VenO op de nieuwe beweegplek op It Griene Plak en een pod cast van een proefclinic voor jonge en oudere buurtbewoners op die plek. Anderzijds doet Menno de Vries in een podcast het verhaal van de aan Witmarsum verbonden Mennisten gemeenschap. Dit als vervolg op ons ‘Menno Groen’ project, waarbij Menno dit jaar opnieuw het oorspronkelijke graan zal oogsten, wat de Mennisten als zaad steeds meenamen op de vlucht voor vervolging. Bij de beelden van mevrouw de molenaar komt het bakken van het Menno brood ook nog aan de orde.

NIEUWSARCHIEF