Doel

Het doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

Witmarsum 2018 is de eerste grote activiteit van Stichting Ekspedysje Wytmarsum geweest. Dit programma liep van 2016 t/m 2018 en is georganiseerd in het kader van de Culturele Hoofdstad LF2018. Zie ook onze jaarverslagen op de ANBI pagina van deze site en de speciale website www.witmarsum2018.frl .

Download hier de PDF waarin staat hoe je met een eigen project kunt aanhaken.