Doel

Het doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

Witmarsum 2018 is de eerste grote activiteit van onze Stichting Ekspedysje Wytmarsum geweest. Dit programma liep van 2016 t/m 2018 en organiseerden we in het kader van de Culturele Hoofdstad LF2018. Zie ook onze jaarverslagen op de ANBI pagina van deze site en de speciale website www.witmarsum2018.frl .

Na 2018 hebben we vervolgprojecten (‘legacy’/erfskip) uit het programma Witmarsum2018 opgepakt en ‘Witmarsum in beeld’ een nieuw mediaproject opgestart. Zie de nieuws- en projecten pagina’s.

Vanaf 2023 werken we met een nieuw beleidsplan. Zie de ANBI pagina. In de regel worden onze projecten mede mogelijk gemaakt door inzet van vrijwilligers en bijdragen uit fondsen, subsidies en sponsoren.