Contact

Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een initiatief van 6 enthousiaste dorpelingen die kansen zien de mienskip te versterken en Witmarsum te promoten.

De huidige bestuursleden zijn te bereiken op info@stichtingekspedysjewytmarsum.frl. Of gebruik het contactformulier.