Contact

Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een initiatief van 6 enthousiaste dorpelingen die kansen zien de mienskip te versterken en Witmarsum te promoten. De eerste grootse mogelijkheid om Witmarsum goed op de kaart te zetten is CH2018. Daarvoor zetten we drie historische figuren in die Witmarsum rijk is, onze  drie iconen: Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. De initiatiefnemers hebben per twee of drietal één icoon onder hun hoede genomen en zijn voor projecten rondom die historische figuur de coördinatoren / het aanspreekpunt. De initiatiefnemers zijn:

Wim Beckers: Pim Mulier

Jac König: Pim Mulier

Freddie Reijenga: Gysbert Japicx

Gerke Terpstra: Menno Simons

Menno de Vries: Menno Simons

De bestuursleden zijn te bereiken op info@stichtingekspedysjewytmarsum.frl. Of gebruik het contactformulier.