Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

Media aandacht voor 10.000 views Hoi!

In een jaar tijd is ons youtube-kanaal ‘Witmarsum in beweging’ een succes geworden. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 views geteld van het maandelijkse Hoi! magazine, met filmpjes van dorpsgenoten met bijzondere talenten of hobby’s en verslagen van evenementen. Deze week aandacht in het Bolswards Nieuwsblad en volgende week een interview met ons bestuurslid Anja Feenstra voor Omrop Fryslân radio....

Witmarsum in beweging project in beeld bij KennisLab BIOR Noord

Op 5 juli 2021 publiceerde KennisLab BIOR Noord een nieuwbericht over het Witmarsum 2018 project ‘Witmarsum in beweging’. Kennislab BIOR Noord houdt zich bezig met advisering en begeleiding, aanpak en implementatie voor ‘Bewegen in de openbare ruimte (BIOR)’. Tevens creëren zij een netwerk voor belanghebbenden op dit gebied en voor ‘een gezonde omgeving’. Het doet het bestuur van Ekspedysje Wytmarsum deugd dat ‘Witmarsum in beweging’ op deze manier onder...

Menno Simons Groen tentoonstelling en Menno graan krijgen vervolg

Op zaterdagen vanaf 3 juli t/m 11 september 2021, van 13.30-17.00 uur is de tentoonstelling “Menno Simons Groen!” te zien in in het gebouw van de doopsgezinde gemeente in Holwerd! Deze tentoonstelling is als Witmarsum 2018 project ontwikkeld, met als thema: “Leven op en van de grond waar je woont, van grond tot groene toekomst.“ En op 23 juli 2021 werd het graan Red Turkey Wheat gedorst in Ouddorp,...

Projecten

Youtube kanaal Witmarsum in beeld

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe hebben we eind 2020 het initiatief genomen voor het inrichten van het youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Met ‘Witmarsum in beeld’ bieden we een podium voor projecten, waar mensen uit Witmarsum en omstreken bij betrokken zijn. Het youtube kanaal biedt een podium om beeldproducties te laten zien, door mensen ‘een...

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Anja Feenstra
Betty Popma-van Olst

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer