Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

Open Dag Beweegplekken Witmarsum in beweging

Tegelijk met burendag organiseerde Sportdorp Wytmarsum op zaterdag 24 september j.l. de Open dag voor de nieuwe beweeg- en ontmoetingsplekken in Witmarsum. Onder het motto ‘bewegen is gezond en ontmoeten is leuk’. Wethouder Bauke Dam van gemeente Súdwest Fryslân verrichtte de aftrap, samen met de dorpsiconen Pim Mulier en Gysbert Japicks. De winst van de open dag was vooral dat bewoners van jong tot oud kennis maakten met de...

Burgemeester ontvangt eerste boek Van oergraan tot Mennobrood

Burgemeester van Súdwest-Fryslân Jannewietske de Vries over het verhaal Van oergraan tot Mennobrood: “Dit is één van de prachtige verhalen die onze gemeente rijk is. Een mooi voorbeeld van: leven van het land waarop je woont. Produceren en consumeren op één plek moeten we niet alleen doen, dat verhaal moet de hele wereld over.” Het boek is te koop bij Mevrouw de Molenaar, stichting Ekspedysje Wytmarsum en Doopsgezinde Gemeente...

Boekpresentatie ‘Van oergraan tot Mennobrood’

Op vrijdag 9 september 2022 ontvangt de burgemeester van Súdwest Fryslân, Jannewietske de Vries, het eerste exemplaar van het boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’. Het verhaal is vastgelegd door Klaas Smit in opdracht van Ekspedysje Wytmarsum, Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek en Mevrouw de Molenaar. Het boek gaat uitgebreid in op de reis van het oergraan van Menno Simons. Mennonieten namen Turkey Red Wheat mee op hun vlucht over...

Projecten

Verhaal ‘Van oergraan tot Mennobrood’

De Witmarsum 2018 tentoonstelling Menno Groen, die momenteel door het land reist, leidde tot contacten met mennoniet Lorrin Dale Friesen (93 jaar) in Amerika. Zijn voorouders namen op hun vlucht uit Europa het kostbare zaad van de Turkey Red Wheat mee. Veehouder, akkerbouwer en mennoniet Menno de Vries uit Witmarsum zaaide in oktober 2018 een halve hectare grond in met dit oergraan. Christa Bruggenkamp – Mevrouw de Molenaar –...

Youtube kanaal Witmarsum in beeld

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe hebben we eind 2020 het initiatief genomen voor het inrichten van het youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Met ‘Witmarsum in beeld’ bieden we een podium voor projecten, waar mensen uit Witmarsum en omstreken bij betrokken zijn. Het youtube kanaal biedt een podium om beeldproducties te laten zien, door mensen ‘een...

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Anja Feenstra
Betty Popma-van Olst

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer