Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

Witmarsum in beweging

Voor Witmarsum in beweging met beweeg- en ontmoetingsplekken zien we in maart en april 2020 de resultaten. De drie plekken, het schoolplein, de speelplaats op het Griene Plak en bij Patyna woonzorgcentrum Aylva State zijn dan ingericht! De feestelijke officiële opening is op vrijdagmiddag 15 mei gepland, voor zover de beperkende Covid-19 maatregelen dit toestaan. De lijst met namen van instanties, fondsen en betrokkenen is indrukwekkend. Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

Witmarsum in beweging

Witmarsum krijgt op drie plekken beweeg toestellen en beweegprogramma’s. Dit initiatief van Stichting Ekspedysje Wytmarsum komt uit het culturele hoofdstad LF2018 programma voor Witmarsum. Er is voldoende geld beschikbaar gekomen vanuit de initiatiefnemers, provincie, gemeente, 17(!) fondsen en eigen acties om de plannen te realiseren. Drie plekken komen er, respectievelijk voor de schooljeugd, de ouderen en voor algemeen gebruik. Eind januari 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen van de...

Van oergraan tot Mennobrood

Zaterdagochtend 16 november 2019 om 3.00 uur gingen Christa Bruggenkamp en Jippe Braaksma aan de slag met het bakken van het Mennobrood. Een bijzondere oogst van Turkey Red Wheat oergraan, zoals in de tijd van Menno Simons gebruikt en dit jaar opnieuw geoogst door Menno de Vries. Een bijzondere afronding van het Witmarsum2018 project Menno Groen. Een zeventigtal belangstellenden kwamen het Mennobrood proeven en kopen....

Projecten

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor...

Witmarsum 2018

Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt....

Foto-expositiewedstrijd

Pim Mulier heeft vele sporten in Nederland geïntroduceerd. Hij was daarnaast een verwoed kunstverzamelaar. In het kader van kunst organiseren we een foto-expositiewedstrijd met als thema Ik en mijn hobby. Stuur een duidelijke foto van jezelf en je hobby in voor 1 september 2016. Je mag iemand anders een foto laten maken, maar een selfie mag natuurlijk ook. Zorg er wel voor dat de foto minimaal 3 Mb groot is,...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Freddie Reijenga
Anja Feenstra

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer