Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

Anja Feenstra nieuw bestuurslid

Per april 2019 hebben we Anja Feenstra verwelkomd als nieuw bestuurslid van onze Stichting Ekspedysje Wytmarsum. Met het vertrek uit het bestuur van voorzitter Klaas Smit is Gerke Terpstra voorzitter geworden en neemt hij het penningmeesterschap waar, totdat we voorzien hebben in de vacature van penningmeester. Tevens hebben we afscheid genomen van onze bestuursadviseur Marianne Koopmans-Hettema. Wij zijn Klaas en Marianne zeer erkentelijk voor hun bijdragen....

Theaterspektakel Wy Jouwe gjin krimp!

Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten om er met z’n allen wat van te maken. Welke rol spelen...

Tentoonstelling Menno Simons Groen

Te bezoeken in juni – juli – augustus in het Groencentrum Witmarsum Van grond tot groene toekomst Welkom in de groene wereld van Menno Simons. Menno is geboren in Witmarsum (1496) en overleed in Duitsland (1561). Hij leeft in dezelfde tijd als Grutte Pier, in een periode van strijd om vrijheid en macht. Menno heeft een andere geloofsovertuiging dan het heersende -en verplichte- katholieke geloof. Hij stapt uit de...

Projecten

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor...

Witmarsum 2018

Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt....

Foto-expositiewedstrijd

Pim Mulier heeft vele sporten in Nederland geïntroduceerd. Hij was daarnaast een verwoed kunstverzamelaar. In het kader van kunst organiseren we een foto-expositiewedstrijd met als thema Ik en mijn hobby. Stuur een duidelijke foto van jezelf en je hobby in voor 1 september 2016. Je mag iemand anders een foto laten maken, maar een selfie mag natuurlijk ook. Zorg er wel voor dat de foto minimaal 3 Mb groot is,...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Freddie Reijenga
Anja Feenstra

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer