Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

Witmarsum in beeld met Hoi pilot geslaagd

Anja Feenstra over de Hoi pilot; ‘We krijgen zoveel positieve reacties op onze filmpjes, dat we besloten hebben om, ook als corona achter de rug is, met Hoi! door te gaan. Mensen vinden het leuk, ze horen en zien verrassende verhalen over dorpsgenoten. Het brengt verbinding in de Mienskip en geeft voeding voor een spontaan gesprek op straat’.  Het team van Hoi! heeft voldoende input voor nieuwe afleveringen na...

Betty Popma welkom in bestuur Ekspedysje Wytmarsum

Ekspedysje Wytmarsum verwelkomt Betty Popma-van Olst als nieuw bestuurslid. Betty heeft een breed netwerk in Witmarsum en Súdwest Fryslân. Betty: “In nije útdaging, wat betsjutte foar de Mienskip en as je dat mei in entûsjaste ploech minsken dwaan meie is dat in foarrjocht. Ik ha der sin oan!” Betty neemt de plaats in van Freddie Reijenga, die prioriteit moet geven aan zijn werk. Wij danken Freddie voor zijn inzet...

‘Witmarsum in beeld’ nieuw Youtube kanaal

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Stichting Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe namen we eind 2020 het initiatief voor het inrichten van een youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Op dit kanaal is als eerste de video weergave van het Witmarsum 2018 theaterstuk ‘Wij jouwe gjin krimp’ terug te zien.  Dit project gaf met warme gevoelens betrokkenheid van veel mensen uit...

Projecten

Youtube kanaal Witmarsum in beeld

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe hebben we eind 2020 het initiatief genomen voor het inrichten van het youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Met ‘Witmarsum in beeld’ bieden we een podium voor projecten, waar mensen uit Witmarsum en omstreken bij betrokken zijn. Het youtube kanaal biedt een podium om beeldproducties te laten zien, door mensen ‘een...

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Anja Feenstra
Betty Popma-van Olst

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer