Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

Menno Groen tweede graan oogst

Zaterdag 8 augustus 2020 was de dag van de tweede oogst van het Mennisten graan Red Turkey in Witmarsum. Graan wat de Mennisten eeuwen geleden zaaiden en oogsten en het zaad meenamen op hun vlucht naar veiliger oorden. Landbouwer Menno de Vries was samen met bakker/mevrouw de molenaar Chrsta Bruggenkamp en andere belangstellenden getuige van de oogst. Op basis van de ervaring van de eerste oogst verleden jaar lukte...

Ekspedysje Wytmarsum projecten in het nieuws

Omrop Fryslân besteedt deze zomer aandacht aan belevenswaardige Friese dorpen. Ons dorp Witmarsum was op 28 juli 2020 in beeld en geluid. Daarin zijn twee projecten van onze Stichting Ekspedysje Wytmarsum te zien en te horen: https://www.omropfryslan.nl/nijs/978715-simmerblog-simmer-yn-wytmarsum Het betreft enerzijds ons project ‘Witmarsum in beweging’ met beelden van een oefensessie van de keurgroep van gymnastiekvereniging VenO op de nieuwe beweegplek op It Griene Plak en een pod cast van een...

Witmarsum in beweging

Voor Witmarsum in beweging met beweeg- en ontmoetingsplekken zien we in maart en april 2020 de resultaten. De drie plekken, het schoolplein, de speelplaats op het Griene Plak en bij Patyna woonzorgcentrum Aylva State zijn dan ingericht! De feestelijke officiële opening op vrijdagmiddag 15 mei gepland, is door de beperkende Covid-19 maatregelen vooralsnog uitgesteld. De lijst met namen van instanties, fondsen en betrokkenen is indrukwekkend. Stichting Ekspedysje Wytmarsum bedankt...

Projecten

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor...

Witmarsum 2018

Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt....

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Freddie Reijenga
Anja Feenstra

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer