Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

‘Witmarsum in beeld’ nieuw Youtube kanaal

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Stichting Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe namen we eind 2020 het initiatief voor het inrichten van een youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Op dit kanaal is als eerste de video weergave van het Witmarsum 2018 theaterstuk ‘Wij jouwe gjin krimp’ terug te zien.  Dit project gaf met warme gevoelens betrokkenheid van veel mensen uit...

Menno brood voor burgermeester

Op 14 november 2020 overhandigde Mevrouw de Molenaar Christa Bruggenkamp de eerste producten van het Turkey Red Wheat Menno graan aan de burgermeester van de gemeente Súdwest Fryslân, Jannewietske de Vries. Zo is uit het Witmarsum 2018  Menno Groen project een prachtig vervolg ontstaan van jaarlijks zaaien, oogsten en gebruiken van het bijzondere aan Witmarsum verbonden graan. Landbouwer Menno de Vries heeft voldoende graan kunnen oogsten en een stuk...

Menno Groen tweede graan oogst

Zaterdag 8 augustus 2020 was de dag van de tweede oogst van het Mennisten graan Red Turkey in Witmarsum. Graan wat de Mennisten eeuwen geleden zaaiden en oogsten en het zaad meenamen op hun vlucht naar veiliger oorden. Landbouwer Menno de Vries was samen met bakker/mevrouw de molenaar Chrsta Bruggenkamp en andere belangstellenden getuige van de oogst. Op basis van de ervaring van de eerste oogst verleden jaar lukte...

Projecten

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor...

Witmarsum 2018

Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt....

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Freddie Reijenga
Anja Feenstra

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer