Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer

Nieuws

Pim Mulierspelen overgenomen

Tijdens de Pim Mulierspelen van 2 aug 2019 waren zo’n 260 spelers  en supporters bij elkaar op het sportveld van Witmarsum. De Pim Mulierspelen, voorafgaand aan het jaarlijkse dorpsfeest, was een W2018 initiatief en is in 2019 overgenomen door de Permanente Commissie Witmarsum. De zevenkamp onderdelen werden verzorgd door de sportverenigingen uit Witmarsum. Pim Mulier ‘zelf’ opende deze spelen. De deelnemers en supporters kregen na de zevenkamp een gratis...

Menno Simons oergraan geoogst

In het kader van het W2018 project Menno Groen heeft agrariër Menno de Vries in oktober 2018  zo’n 70 kilo zaden Turkey Red Wheat gezaaid. Oergraan dat mennonieten eeuwenlang hebben verbouwd. Dinsdag 30 juli was het zover dat het graan geoogst werd door een moderne combine van dorsbedrijf Giliam. Het graan heeft kleinere korrels dan we vandaag de dag gewend zijn. De komende week zal Mevrouw de Molenaar Christa...

Anja Feenstra nieuw bestuurslid

Per april 2019 hebben we Anja Feenstra verwelkomd als nieuw bestuurslid van onze Stichting Ekspedysje Wytmarsum. Met het vertrek uit het bestuur van voorzitter Klaas Smit is Gerke Terpstra voorzitter geworden en neemt hij het penningmeesterschap waar, totdat we voorzien hebben in de vacature van penningmeester. Tevens hebben we afscheid genomen van onze bestuursadviseur Marianne Koopmans-Hettema. Wij zijn Klaas en Marianne zeer erkentelijk voor hun bijdragen....

Projecten

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor...

Witmarsum 2018

Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt....

Foto-expositiewedstrijd

Pim Mulier heeft vele sporten in Nederland geïntroduceerd. Hij was daarnaast een verwoed kunstverzamelaar. In het kader van kunst organiseren we een foto-expositiewedstrijd met als thema Ik en mijn hobby. Stuur een duidelijke foto van jezelf en je hobby in voor 1 september 2016. Je mag iemand anders een foto laten maken, maar een selfie mag natuurlijk ook. Zorg er wel voor dat de foto minimaal 3 Mb groot is,...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Freddie Reijenga
Anja Feenstra

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer