PROJECTEN

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een deel van de leden van de beweging noemt zich Mennoniet of ‘Menist’. De tentoonstelling ‘Menno Groen’ voert je via grond-grondstof-gerecht-gebruik naar een groene toekomst. Hoe wisten mennonieten te overleven? Hoe duurzaam is hun manier van leven? De tentoonstelling is op zo’n manier gemaakt dat ie ook elders weer ingericht kan worden. Als vervolg op de tentoonstelling heeft organisator en landbouwer Menno de Vries uit Witmarsum het Turkey Red Wheat oergraan van de Mennisten in 2019 en 2020 opnieuw ingezaaid en geoogst. Mevrouw de Molenaar uit Witmarsum heeft hier ‘Menno brood’ van gebakken, dat lokaal zijn weg vond, maar ook tot ver in Indonesië! Van het geoogste zaad uit 2020 zal volgend jaar in Zeeland ook weer een areaal ingezaaid worden. Zo verspreidt het zaad en het gedachtegoed van Menno Simons zich hernieuwd verder.

PROJECTARCHIEF