PROJECTEN

Witmarsum 2018

Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt.

Culturele Hoofdstad 2018 heeft een bidboek opgesteld met vele projecten en één daarvan is Royal Frisian. Witmarsum beschikt over drie historische figuren: Menno Simons, Gysbert Japcx en Pim Mulier, onze drie iconen. Deze drie iconen vallen in onze ogen onder de noemer Royal Frisian. Met de drie iconen kunnen we aansluiten bij activiteiten van CH2018 en op die manier ook meeliften op de promotie die CH2018 maakt voor alle activiteiten in Friesland.

Doel van Witmarsum2018
Witmarsum2018 heeft tot doel de mienskip te versterken op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Wij vertalen dat als: we willen met het hele dorp mooie projecten neerzetten waar Witmarsumers, inwoners uit omliggende dorpen, alle Friezen, Nederlanders en toeristen van kunnen genieten. En niet alleen in 2018, maar ook daarvoor en daarna. Verbinden en met elkaar samenwerken over hekjes en hokjes heen, dat is waar het in eerste instantie om gaat.

Drie iconen
Witmarsum heeft het geluk te beschikken over drie historische figuren: Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Deze drie heren vertegenwoordigen ruim gezien drie grote gebieden:

Menno Simons : levensbeschouwing, bezinningstourisme, nationaal, internationaal
Gysbert Japicx : minderheidstalen, Fries, identiteit, natuur, liefde
Pim Mulier : sport, vernieuwing en kunst

We nemen deze drie iconen als uitgangspunt voor het creëren van producties en het presenteren van ons dorp.

Belangrijk daarbij is:

  • Wat betekenden ze in hun tijd?
  • Wat betekenen ze in onze tijd?
  • Wat betekenen ze voor de toekomst?

Alle drie de iconen zijn nog springlevend. Menno Simons heeft een grote schare volgelingen verspreid over de hele wereld die nog steeds zijn gedachtengoed levendig houden. Gysbert Japicx heeft het gesproken Fries vastgelegd in geschreven taal en die taal gebruiken we nog elke dag. En Pim Mulier heeft vele nieuwe sporten geïntroduceerd, sporten die we nog steeds beoefenen. Bovendien dragen twee van onze sportverenigingen zijn naam.

2016 tot en met 2018 en verder
We zoeken vanaf 2016 tot en met 2018 –met hopelijk een uitwerking daarna- naar de betekenis van de drie iconen nu, naar vormen waarin we dat kunnen tonen aan een groot publiek, naar vormen waar we zelf aan mee kunnen doen. Witmarsum2018 betekent in 2016, 2017 én 2018 activiteiten organiseren, waarbij 2018 het jaar is om echt groots uit te pakken.

Wat gaan we doen?
Wat we precies willen gaan doen en hoe dat eruit kan gaan zien, is nog onduidelijk. Wat we wel weten is dat we het samen willen doen met alle verenigingen uit Witmarsum. Wij hebben een ruw idee, maar meer ook niet. Het zal een ontdekkingstocht worden, een expeditie waarvan we nog niet weten wat we daarvoor nodig hebben en waarvan we nog niet weten hoe die eruit gaat zien. Alleen in samenwerking kunnen we daar achter komen en daar vorm aan geven.

Kijk voor meer informatie op www.witmarsum2018.nl

PROJECTARCHIEF