PROJECTEN

Witmarsum in beweging

Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, met beweegplekken en beweegprogramma’s is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en beweging. En mogelijk als duurzaam effect dat de jeugd en andere mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport gaan doen. Bij het uitwerken van de plannen voor Witmarsum in beweging zijn we uit gegaan van de doelstelling dat plekken in de praktijk ook zoveel mogelijk gebruikt gaan worden. Dat maakte dat we eerst de doelgroepen hebben geïnventariseerd en uitkwamen op jeugd, ouderen en voor algemeen gebruik. Voor die doelgroepen zijn ook programma’s opgesteld om na de inrichting ook daadwerkelijk het gebruik te bevorderen.

We hebben bij de uitwerking van ons idee ingehaakt op het plan van de scholen om hun pleinen her in te richten, op plannen van zorgcentrum Aylva State om beweegvoorzieningen voor ouderen te realiseren en op de behoefte van tal van loopgroepen naar meer voorzieningen.

Zo zijn we voor de beweegplek voor de jeugd uitgekomen bij de basisscholen de Utskoat en de Bonkelder en bij het zorgcentrum Aylva State.  Voor het algemene gebruik hebben we het oog laten vallen op het Griene Plak. Deze plek is bedoeld voor mensen die op individuele basis beweegoefeningen willen doen maar ook voor de loopgroep, de free-run groep en de groep bootcampers van het dorp. Deze laatste doelgroep kan ook een beweegroute door het dorp langs de verschillende beweegplekken maken.

Het project draagt bij aan de gezondheid van de bewoners van Witmarsum en draagt ook bij aan meer ontmoetingen tussen dorpsbewoners en bevordert zo de leefbaarheid in het dorp.

PROJECTARCHIEF