PROJECTEN

Youtube kanaal Witmarsum in beeld

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe hebben we eind 2020 het initiatief genomen voor het inrichten van het youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Met ‘Witmarsum in beeld’ bieden we een podium voor projecten, waar mensen uit Witmarsum en omstreken bij betrokken zijn. Het youtube kanaal biedt een podium om beeldproducties te laten zien, door mensen ‘een naam en gezicht’ te geven, waardoor verbindingen gelegd worden.

‘Hoi Wytmarsum’. Als proef brengen we de programma serie van video portretten van aan Witmarsum verbonden mensen met hun verhalen en beelden. Per aflevering streven we naar een zo divers mogelijk digitaal treffen uit onze ‘mienskip’: van jong tot oud, van bekend tot onbekend, met hobby’s, werk of ondernemingen, beoefenaars van sport, kunst en cultuur. Dit alles tot een programmareeks, dat een ‘nieuwsgierig makend’ tijdsbeeld van Witmarsum oplevert en onze mienskip door het leggen van verbindingen versterkt.

PROJECTARCHIEF