NIEUWS

Bestuurslid Jac Konig neemt afscheid

In de bestuursvergadering van 26 september 2022 is Jac Konig afgetreden als bestuurslid van onze stichting Ekspedysje Wytmarsum en decharge verleend. De functie van van secretaris is overgenomen door Betty Popma-van Olst. Jac behartigde vanuit het bestuur de projecten geïnspireerd door icoon Pim Mulier, met betrekking tot sport, bewegen en ontmoeten. Dit waren de fotogalerij met boekwerkje van inwoners van Witmarsum ‘ik en mijn hobby’; De Pim Mulierspelen 2017-2018-2019; Witmarsum in beweging met beweeg- en ontmoetingsplekken; de kaatsmuur in de gymzaal; De expositie ‘Hobbe Smith thuisgebracht’, met werk van Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra; de fondswerving voor het  boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’; vanuit het ontstane netwerk een actieve bijdrage voor het behoud van de gymzaal. Voor Jac was na een drukke baan ‘buiten het dorp’, deze bestuursfunctie vooral een mogelijkheid tot ‘integratie in het dorp’. Dit is gelukt!

 

NIEUWSARCHIEF