NIEUWS

Witmarsum 2018 in Finster op Fryslân

Culturele Hoofdstad is niet alleen een feestje voor Leeuwarden. Heel Fryslân mag meedoen. In verschillende dorpen wordt gewerkt aan een cultureel programma voor 2018. Witmarsum weeft haar festiviteiten rondom de drie Friese iconen die ooit in het dorp hebben gewoond en gewerkt: Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier.

Finster op Fryslân wilde wel eens weten wat er in Witmarsum allemaal gebeurt in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Op vrijdag 3 juni hebben ze opnames gemaakt en in tekst en beeld ons verhaal opgetekend. Lees en kijk voor meer informatie op de website van Finster op Fryslân.

NIEUWSARCHIEF