NIEUWS

Theaterspektakel Wy Jouwe gjin krimp!

Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten om er met z’n allen wat van te maken. Welke rol spelen de drie iconen van Witmarsum -Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier- hierin? Steeds meer dorpelingen raken ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten komen. Alleen op die manier kan het ten dode opgeschreven dorp weer tot bloei komen. WY JOUWE GJIN KRIMP!

NIEUWSARCHIEF