NIEUWS

Betty Popma welkom in bestuur Ekspedysje Wytmarsum

Ekspedysje Wytmarsum verwelkomt Betty Popma-van Olst als nieuw bestuurslid. Betty heeft een breed netwerk in Witmarsum en Súdwest Fryslân. Betty: “In nije útdaging, wat betsjutte foar de Mienskip en as je dat mei in entûsjaste ploech minsken dwaan meie is dat in foarrjocht. Ik ha der sin oan!” Betty neemt de plaats in van Freddie Reijenga, die prioriteit moet geven aan zijn werk. Wij danken Freddie voor zijn inzet en wensen Betty plezier met het samen werken aan projecten voor ‘ús Mienskip’.

NIEUWSARCHIEF