Nieuws

Boekpresentatie ‘Van oergraan tot Mennobrood’

Op vrijdag 9 september 2022 ontvangt de burgemeester van Súdwest Fryslân, Jannewietske de Vries, het eerste exemplaar van het boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’. Het verhaal is vastgelegd door Klaas Smit in opdracht van Ekspedysje Wytmarsum, Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek en Mevrouw de Molenaar. Het boek gaat uitgebreid in op de reis van het oergraan van Menno Simons. Mennonieten namen Turkey Red Wheat mee op hun vlucht over...

Media aandacht voor 10.000 views Hoi!

In een jaar tijd is ons youtube-kanaal ‘Witmarsum in beweging’ een succes geworden. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 views geteld van het maandelijkse Hoi! magazine, met filmpjes van dorpsgenoten met bijzondere talenten of hobby’s en verslagen van evenementen. Deze week aandacht in het Bolswards Nieuwsblad en volgende week een interview met ons bestuurslid Anja Feenstra voor Omrop Fryslân radio....

Witmarsum in beweging project in beeld bij KennisLab BIOR Noord

Op 5 juli 2021 publiceerde KennisLab BIOR Noord een nieuwbericht over het Witmarsum 2018 project ‘Witmarsum in beweging’. Kennislab BIOR Noord houdt zich bezig met advisering en begeleiding, aanpak en implementatie voor ‘Bewegen in de openbare ruimte (BIOR)’. Tevens creëren zij een netwerk voor belanghebbenden op dit gebied en voor ‘een gezonde omgeving’. Het doet het bestuur van Ekspedysje Wytmarsum deugd dat ‘Witmarsum in beweging’ op deze manier onder...

Projecten

Verhaal ‘Van oergraan tot Mennobrood’

De Witmarsum 2018 tentoonstelling Menno Groen, die momenteel door het land reist, leidde tot contacten met mennoniet Lorrin Dale Friesen (93 jaar) in Amerika. Zijn voorouders namen op hun vlucht uit Europa het kostbare zaad van de Turkey Red Wheat mee. Veehouder, akkerbouwer en mennoniet Menno de Vries uit Witmarsum zaaide in oktober 2018 een halve hectare grond in met dit oergraan. Christa Bruggenkamp – Mevrouw de Molenaar –...

Youtube kanaal Witmarsum in beeld

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe hebben we eind 2020 het initiatief genomen voor het inrichten van het youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Met ‘Witmarsum in beeld’ bieden we een podium voor projecten, waar mensen uit Witmarsum en omstreken bij betrokken zijn. Het youtube kanaal biedt een podium om beeldproducties te laten zien, door mensen ‘een...

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Anja Feenstra
Betty Popma-van Olst

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer