Nieuws

Tweede druk en Duitse en Engelse vertaling boek Mennobrood

Het boek ‘Van Oergraan tot Mennobrood’  dat eind september 2022 verscheen, is dusdanig succesvol dat de eerste druk al is uitverkocht. Daarom is er een tweede druk verschenen en ook vertalingen in de Engelse taal en Duitse taal. Want ook buiten onze landsgrenzen is belangstelling voor dit graan dat door kerkhervormer Menno Simons vanuit Witmarsum werd meegenomen in zijn reis over de wereld....

Verhaal ‘Van Oergraan tot Mennobrood’ op Omrop Fryslân

Omrop Fryslân-radio besteedt op zondag 8 januari om 11.00 uur in het programma Buro de Vries aandacht aan het boek ‘Van Oergraan tot Mennobrood’. Het verhaal achter deze bijzonder geschiedenis zal worden verteld door akkerbouwer Menno de Vries en Mevrouw de Molenaar Christa Bruggenkamp. Belangstelling voor het boek? Ga naar www.mennobroodboek.nl...

Première videoklip ‘De Lêste Jûn’

Op 31 oktober ging in de kantine van camping Mounewetter in Witmarsum de videoklip ‘De Lêste Jûn’ in première. Het lied is afkomstig uit de succesvolle theaterproductie ‘Wy Jouwe Gjin Krimp’ die in 2018 zes keer in Witmarsum werd uitgevoerd. Het theaterstuk was één van de vele activiteiten van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Na de uitvoeringen vroegen de danseressen aan...

Projecten

Verhaal ‘Van oergraan tot Mennobrood’

De Witmarsum 2018 tentoonstelling Menno Groen, die momenteel door het land reist, leidde tot contacten met mennoniet Lorrin Dale Friesen (93 jaar) in Amerika. Zijn voorouders namen op hun vlucht uit Europa het kostbare zaad van de Turkey Red Wheat mee. Veehouder, akkerbouwer en mennoniet Menno de Vries uit Witmarsum zaaide in oktober 2018 een halve hectare grond in met dit oergraan. Christa Bruggenkamp – Mevrouw de Molenaar –...

Youtube kanaal Witmarsum in beeld

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe hebben we eind 2020 het initiatief genomen voor het inrichten van het youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Met ‘Witmarsum in beeld’ bieden we een podium voor projecten, waar mensen uit Witmarsum en omstreken bij betrokken zijn. Het youtube kanaal biedt een podium om beeldproducties te laten zien, door mensen ‘een...

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Anja Feenstra
Betty Popma-van Olst

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer